Ghidul românului în Spania: Pașii de urmat pentru a obține NIE

Ghidul românului în Spania: Pașii de urmat pentru a obține NIE

NIE temporar

Acest certificat este emis de către Poliția Națională (Cuerpo Nacional de Policía – CNP) și atestă faptul că titularul are dreptul de a efectua diverse operațiuni economice în Spania, cum ar fi: cumpărarea sau vânzarea de proprietăți, deschiderea unui cont bancar sau altele. 

Atenție: Acest NIE nu face dovada reședinţei titularului în Spania și are o valabilitate de 3 luni.

Documente necesare și cerințe pentru obținerea certificatului:

 • Carte de Identitate sau Pașaport (original și copie). În cazul în care cererea este prezentată de un reprezentant, trebuie furnizată copia legalizată a documentului de împuternicire.
 • Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012) – Formular prin care se plătește taxa asociată emiterii certificatului. Dacă formulați cererea la Consulat, formularul și taxa se vor completa și plăti la ghișeul instituției. Dacă formulați cererea pe teritoriul Spaniei, la Comisariatele Poliției Naționale, formularul va trebui completat în prealabil și prezentat oricărei instituții bancare pentru plata taxei corespunzătoare (în momentul depunerii dosarului, este necesar să prezentați chitanța). 
 • Cerere tip, formularul EX-15 

Solicitarea poate fi făcută: 

Din străinătate – personal sau printr-un reprezentant acreditat corespunzător de la Oficiile Consulare ale Regatului Spaniei, prezența fizică a solicitantului sau a reprezentantului acestuia fiind obligatorie. Formularul și taxa se vor completa și plăti la ghiseul instituției.

Harta Oficiilor Consulare o găsiți aici: Páginas – Embajadas y consulados (exteriores.gob.es)

De pe teritoriul spaniol – cu programare prealabilă, prin intermediul Comisariatelor Poliției Naționale din Spania (Cuerpo Nacional de Policía – CNP)

Programarea poate fi facută prin intermediul următorului link: https://sede.administracionespublicas.gob.es/ 

​​Atenție: Cetăţenii Uniunii Europene, odată stabiliţi în Spania, trebuie să se înregistreze la Registrul Central al Cetăţenilor Străini (NIE – permanent).

Pași de urmat pentru a obține NIE – temporar: 

Programare (Cita previa de Extranjería): 

PAS 1: Accesați pagina Sediului electronic al Administrațiilor Publice (Sede electrónica Administraciones Públicas) https://sede.administracionespublicas.gob.es/ ,  selectați opțiunea PROCEDIMENTOS/Extranjería și mergeți la  Cita Previa de Extranjería.

PAS 2: În partea de jos a paginii, apăsați pe butonul „Acceder al procedimiento”. 

PAS 3: Selectați provincia în care doriți să solicitați programarea.

PAS 4: Citiți cu atenție toate informațiile prezentate, iar în partea de jos a paginii, la căsuța „TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICÍA”, alegeți opțiunea „POLICÍA-ASIGNACIÓN DE N.I.E.”.

PAS 5: Citiți cu atenție informațiile prezentate și apăsați pe butonul „Entrar”.

PAS 6: Conform cerințelor, completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul ACCEPTAR”.

PAS 7: Apăsați pe butonul Solicitar Cita”.

Important: Este posibil să primiți un mesaj în care se comunică faptul că nu există programări disponibile. Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să reluați procesul mai târziu. 

PAS 8: Selectați oficiul unde doriți programarea și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 9: Completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 10: Selectați una dintre programările disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

Important: Pentru a completa acest pas, aveți la dispoziție doar 5 minute. Dacă nu selectați la timp una dintre programările disponibile, sistemul se va reseta și va trebui să reluați tot procesul. 

PAS 11: Veți primi un mesaj pe telefonul mobil cu un cod de verificare pe care va trebui să îl utilizați pentru a completa căsuța „VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DA CITA”. 

Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012):

PAS 1: Accesați pagina  https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/  și apăsați pe butonul „Rellenar formulario y descargar” 

PAS 2: Completați câmpurile disponibile cu datele cerute și selectați opțiunea „.Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado.” – opțiunea se află în partea de mijloc a paginii.  

PAS 3: În partea de jos a paginii, completați câmpurile disponibile și efectuați plata taxei corespunzătoare (plata se poate realiza la orice sucursală bancară de pe teritoriul Spaniei sau prin intermediul unui transfer bancar). 

PAS 4: După ce ați ales forma de plată, apăsați butonul „Descargar impreso rellenado”. 

PAS 5: Imprimați formularul și, dacă ați ales forma de plată „en efectivo”, prezentați-vă la sucursala bancară cea mai apropiată pentru a realiza plata taxei corespunzătoare. În momentul depunerii dosarului, este necesară prezentarea chitanței pentru a face dovada plății taxei corespunzătoare. 

Formular EX-15 Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados.

Acest formular poate fi solicitat și completat la ghișeul instituției la care ați făcut programarea sau on-line urmând pașii de mai jos: 

PAS 1: Accesați link-ul următor:  EX15 (policia.gob.es)

PAS 2: Imprimați și completați formularul cu datele solicitate.


NIE permanent

Certificatul de Înregistrare al Cetățenilor Uniunii Europene, numit popular și certificatul verde sau cartea verde, este documentul care atestă domiciliul și dreptul titularului de a locui în Spania pe termen nelimitat. Acest document se poate solicita de la Comisariatele Poliției Naționale (Cuerpo Nacional de Policía – CNP) de pe teritoriul Spaniei.

Notă: Dacă v-ați mutat recent în Spania și nu îndepliniți condițiile menționate mai jos, vă sugerăm să urmați procedura de solicitare a Certificatului temporar de Înregistrare al Cetățenilor Uniunii Europene in Spania.

Cerințele pentru obținerea Certificatului de Înregistrare al Cetățenilor Uniunii Europene în Spania:

 • Carte de Identitate sau Pașaport (copie și original). Dacă sunt expirate, copie xerox și dovada cererii de reînnoire a documentelor.
 • Certificatul de Înregistrare a Domiciliului (Volante/Certificado de Empadronamiento) emis de primăria unde locuiți, eliberat cu maxim 30 de zile înaintea programării.
 • Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012) – Formular prin intermediul căruia se plătește taxa asociată emiterii certificatului (în momentul depunerii dosarului, este necesar să prezentați chitanța).
 • Cerere tip, formularul EX-18
 • Dovadă mijloace de întreținere:
 • Pentru salariați: contract de muncă sau certificat de vida laboral (emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii). 
 • Pentru autónomos: certificatul de înregistrare în registrul lucrătorilor autonomi.
 • Dacă sunteți pensionar(ă) sau angajat(ă) în România sau în alt stat membru al UE, cereți Casei de Asigurări de Sănătate a statului respectiv să vă înmâneze formularul european S1, cu o valabilitate de cel puțin 1 an.  
 • Dacă partenerul/partenera, recunoscut(ă) printr-un document cu efecte juridice (căsătorie, contract social, pareja de hecho„) este angajat(ă), pensionar(ă) sau autónomo în Spania, prezentați documentul care atestă situația acestuia/acesteia în Sistemul de Asigurări de Sănătate al Spaniei, însoțit de documentul care atestă legătura dintre dumneavoastră (certificat de căsătorie, contract social, certificat de „pareja de hecho„).
 • Dacă nu dispuneți de surse de venit, este necesar un extras bancar prin care să demonstrați deținerea unei sume de bani care să fie superioară ajutorului de șomaj stabilit pentru anul în curs.
 • Dacă nu îndepliniți nici una din condițiile de mai sus, va trebui să întocmiți o asigurare de sănătate privată pe o perioada de cel puțin 1 an. Asigurarea trebuie să fie completă și fără coplată (când solicitați asigurarea medicală, menționați că este pentru NIE).
Atenție: Vă recomandăm să nu începeți procesul de obținere a NIE până când nu dispuneți de toate documentele necesare, deoarece cererea dumneavoastră va fi respinsă. Dacă vă prezentați cu documente emise în România, acestea vor trebui traduse în limba spaniolă, cu excepția Cărții de Identitate și a Pașaportului, de către un traducător autorizat.

Pași de urmat pentru a obține NIE – permanent:

Programare – (Cita previa de Extranjería): 

PAS 1: Accesați pagina Sediului electronic al Administrațiilor Publice (Sede electrónica Administraciones Públicas) https://sede.administracionespublicas.gob.es/ ,  selectați opțiunea PROCEDIMENTOS/Extranjería și mergeți la  Cita Previa de Extranjería

PAS 2: În partea de jos a paginii, apăsați pe butonul „Acceder al procedimiento”. 

PAS 3: Selectați provincia în care doriți să solicitați programarea.

PAS 4: Citiți cu atenție toate informațiile prezentate, iar în partea de jos a paginii, la căsuța „TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICÍA”, alegeți opțiunea „POLICÍA-CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA U.E.”.

PAS 5:  Citiți cu atenție informațiile prezentate și apăsați pe butonul „Entrar”.

PAS 6: Conform cerințelor, completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul ACCEPTAR”.

PAS 7: Apăsați pe butonul Solicitar Cita”.

Important: Este posibil să primiți un mesaj în care vi se va comunică faptul că nu există programări disponibile. Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să reluați procesul mai târziu. 

PAS 8: Selectați oficiul unde doriți programarea și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 9: Completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 10: Selectați una dintre programările disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

Important: Pentru a completa acest pas, aveți la dispoziție doar 5 minute. Dacă nu selectați la timp una dintre programările disponibile, sistemul se va reseta și va trebui să reluați tot procesul. 

PAS 11: Veți primi un mesaj pe telefonul mobil cu un cod de verificare pe care va trebui să îl utilizați pentru a completa căsuța „VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DA CITA”. 

Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012):

PAS 1: Accesați următorul link Tasa790_012 (policia.gob.es  și selectati optiunea „Rellenar formulario y descargar” 

PAS 2: Completați câmpurile disponibile cu datele cerute și selectați opțiunea „Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión.” – (opțiunea se află în partea de mijloc a paginii).  

PAS 3: În partea de jos a paginii, completați câmpurile disponibile și efectuați plata taxei corespunzătoare (plata se poate face la orice sucursală bancară sau prin intermediul unui transfer bancar). 

PAS 4: După ce ați ales forma de plată, apăsați butonul „Descargar impreso rellenado”. 

PAS 5: Imprimați formularul și, dacă ați ales forma de plată în efectiv, prezentați-l la sucursala bancară cea mai apropiată pentru a realiza plata taxei corespunzătoare. În momentul depunerii dosarului, este necesară prezentarea chitanței pentru a face dovada plății taxei aferente.

Formular EX-18 – (Solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros – Residencia ciudadano de la UE.):

Acest formular poate fi solicitat și completat la ghiseul comisariatului de poliție la care ați făcut programarea sau on-line urmând pașii de mai jos: 

PAS 1: Accesați link-ul urmator: Extranjería – Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea – Sede Electrónica de la Policía Nacional (policia.gob.es)

PAS 2: Mergeți la Modelos de formularios și selectați modelul de formular EX 18.

PAS 3: Imprimați și completați formularul cu datele solicitate.


Notă:

Informațiile furnizate în acest articol au un caracter general și nu sunt concepute pentru a aborda situații particulare. Aceste informații nu reprezintă poziția oficială a USR Diaspora. Pentru a vă asigura că dispuneți de informațiile corecte și actualizate, vă recomandăm să consultați sursele oficiale relevante. Vă aducem la cunoștință că USR Diaspora nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale modificări procedurale ulterioare publicării acestui articol.

Surse utilizate: 

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_certificado_noresidente.php#

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_certificadoregistro_ciudadanoue.php

https://www.interior.gob.es/opencms/eu/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-de-caracter-permanente/

https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es/certificado-de-registro-de-ciudadano-de-la-union

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html

4

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *