CEASS – Tot ce trebuie să știți despre cardul european de asigurări sociale de sănătate

CEASS este un card gratuit cu ajutorul căruia puteți beneficia de serviciile acordate de unitățile medicale din alt stat pe perioada unei deplasări în oricare din statele membre ale UE, dar și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Serviciile vor fi acordate în aceleași condiții și vor avea aceleași costuri ca ale asiguraților din țara respectivă.
Acest card nu:
⦁ acoperă costurile serviciilor medicale private;
⦁ garantează servicii gratuite;
⦁ vă acoperă costurile în situația în care scopul călătoriei a fost de a obține tratament medical.

Deoarece sistemele de sănătate ale fiecărei țări sunt diferite, este posibil ca unele servicii care sunt gratuite în România să nu fie gratuite într-o altă țară!

Pe teritoriul Germaniei, cardul CEASS este valabil timp de 24 luni.

Toți cetățenii români pot beneficia de acest card atâta timp cât fac dovada achitării la zi a contribuției către Sistemul de sănătate.

Dacă autoritățile din alt stat membru al UE (sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) nu vă recunosc acest card puteți solicita casei dumneavoastră de asigurări să ia legătura cu medicul sau spitalul în cauză. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Emiterea cardului este gratuită, costurile fiind acoperite de către FNUASS ( Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate).

Valabilitatea sa diferă de la o ţară la alta, de aceea cel mai bine este să întrebaţi în momentul în care contactaţi autoritatea de asigurări de sănătate despre acest lucru.
Cum obțineți cardul european de sănătate?
⦁ completați și semnați cererea de eliberare a cardului european de asigurat;
⦁ prezentați actul de identitate (BI/CI) în original la Casa de asigurări de sănătate de care aparțineți și depuneți o copie a acestuia însoțită de documentele doveditoare ale calității de asigurat;
⦁ online, pe email [email protected].

Cardul se va elibera în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menționate, urmând să fie trimis prin poștă la adresa înscrisă pe cerere.

În cazul în care pentru depunerea/ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta are obligativitatea să prezinte următoarele documente:
⦁ copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate a/al persoanei împuternicite, însoțită de:
– declarație pe proprie răspundere, dacă persoana împuternicită este rudă de gradul I (părinte / copil) cu beneficiarul;
SAU
– procură notarială, dacă persoana împuternicită nu este rudă de gradul I cu beneficiarul.

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.

În cazul în care cardul nu este disponibil imediat puteți solicita un certificat înlocuitor provizoriu (CIP).

Dacă vă este refuzată cererea pentru emiterea acestui card puteți depune o plângere.

În cazul în care vă aflați pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi nu dețineți un astfel de card trebuie să contactați casa de asigurări care emite cardul (prin poştă, fax, email) şi să solicitați certificatul provizoriu de înlocuire al acestuia. Casa de asigurări de sănătate va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) oferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

Echipa USR Germania vă stă la dispoziție pentru eventuale nelămuriri și vă recomandă accesarea link-urilor din primul comentariu pentru informații suplimentare.

2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *