„Românii din Spania merită dreptul la dublă cetățenie”, spune Iulian Lorincz, deputat în Parlamentul României

„Românii din Spania merită dreptul la dublă cetățenie”, spune Iulian Lorincz, deputat în Parlamentul României

Comunitatea românească din Spania își cere drepturile: mii de persoane au semnat de la începutul acestui an o petiție în care li se cere guvernelor României și Spaniei să accelereze negocierile pentru ajungerea la un acord privind dubla cetățenie, româno-spaniolă.

Petiția, care vine în urma întâlnirii dintre cele două guverne în luna noiembrie a anului 2022, este promovată atât online cât și în persoană și a fost susținută în cadrul unei caravane de 8 zile de-a lungul a 3300 de kilometri, în 35 de localități de pe teritoriul Spaniei.

Susținător al petiției și participant la caravană este și Iulian Lorincz, deputat în Parlamentul României.

După ce a trăit jumătate din viață în Spania, Iulian Lorincz, acum în vârstă de 32 de ani, s-a întors în 2020 în România, unde a fost ales să reprezinte românii din străinătate în Parlament. Anii petrecuți la Valencia, într-una dintre cele mai mari comunități de români din Spania, l-au ajutat să înțeleagă care sunt problemele cu care se confruntă conaționalii săi și să înțeleagă că cea mai mare dorință a românilor din Spania este să obțină dreptul la dublă cetățenie.

„Un astfel de acord ar consfinți un drept pe care românii și l-au câștigat prin munca lor, prin integrarea și sprijinul comunităților locale unde trăiesc și muncesc, și le-ar oferi posibilitatea să contribuie și mai consistent la dezvoltarea societății spaniole și a legăturilor puternice dintre România și Spania.

Ar fi un gest de profundă recunoaștere nu numai a contribuției cetățenilor români care muncesc și trăiesc în Spania dar și a rădăcinilor comune, și a valorilor europene comune pe care le împărtășim”, a susținut Iulian Lorincz de la tribuna Camerei Deputaților.

La un an după semnarea acordului de recunoaștere reciprocă a dublei cetățenii între Regatul Spaniei și Franța, Lorincz a înaintat o interpelare către premierul de atunci al României, Nicolae Ciucă, privind oportunitatea încheierii unei convenții similare în care să fie implicată România. Premierului i s-a cerut să explice care este stadiul negocierilor și să ofere date statistice privind numărul cetățenilor români din Spania, numărul minorilor cu măcar un părinte român și al românilor care au trebuit să renunțe la cetățenia țării în care s-au născut.

La scurt timp după această interpelare a avut loc și prima întâlnire în acest sens între guvernanții celor două state, la care Spania și-a arătat deschiderea către un acord.

Românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate de muncitori străini din Spania. Ultimele date ale INE (Institutul Național de Statistică din Spania) indicau în jur de 700 de mii de români înregistrați cu Padrón pe teritoriul acestei țări. Proponenții petiíei argumentează că acești români aduc o contribuției substanțială economică, culturală și socială comunităților din care fac parte.

Petiția poate fi consultată și semnată în link-ul de mai jos.

https://petition.qomon.org/dubla-cetatenie-pentru-romanii-din-spania/


[ES] „Los rumanos en España merecen el derecho a la doble ciudadanía”, dice Iulian Lorincz, diputado en el Parlamento de Rumanía.

La comunidad rumana en España reclama sus derechos: miles de personas han firmado una petición desde el inicio de este año en la que se solicita a los gobiernos de Rumanía y España acelerar las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la doble nacionalidad rumano-española.

La petición, que se da a raíz de la reunión entre los dos gobiernos en noviembre de 2022, está siendo difundida tanto en línea como en persona, y ha sido apoyada durante una caravana de 8 días que recorrió 3,300 kilómetros por 35 localidades en España.
Uno de los partidarios de la petición y participante en la caravana es Iulian Lorincz, diputado en el Parlamento de Rumania.
Después de pasar la mitad de su vida en España, Iulian Lorincz, ahora con 32 años de edad, regresó a Rumania en 2020, donde fue elegido para representar a los rumanos del extranjero en el Parlamento. Sus años en Valencia, en una de las comunidades rumanas más grandes de España, le ayudaron a comprender los problemas que enfrentan sus compatriotas y a comprender que el mayor deseo de los rumanos en España es obtener el derecho a la doble nacionalidad.

„Un acuerdo de este tipo confirmaría un derecho que los rumanos han ganado a través de su trabajo, integración y el apoyo de las comunidades locales donde viven y trabajan, y les daría la oportunidad de contribuir de manera aún más significativa al desarrollo de la sociedad española y de las fuertes relaciones entre Rumania y España.

Sería un gesto de profundo reconocimiento no solo a la contribución de los ciudadanos rumanos que trabajan y viven en España, sino también a las raíces comunes y los valores europeos compartidos que compartimos”, dijo Iulian Lorincz desde el pódium de la Cámara de Diputados.

Un año después de la firma del acuerdo de reconocimiento mutuo de la doble nacionalidad entre el Reino de España y Francia, Lorincz presentó una pregunta al entonces primer ministro de Rumania, Nicolae Ciucă, sobre la oportunidad de celebrar un convenio similar en el que estuviera involucrada Rumania. Se le pidió al Primer Ministro que explicara el estado de las negociaciones y proporcionara datos estadísticos sobre el número de ciudadanos rumanos en España, el número de menores con al menos un padre rumano y el número de rumanos que han tenido que renunciar a la ciudadanía del país en el que nacieron.

Poco después de esta interpelación, tuvo lugar la primera reunión en este sentido entre los gobernantes de ambos estados, en la que España mostró su disposición a llegar a un acuerdo.

Los rumanos representan la comunidad de trabajadores extranjeros más numerosa en España. Según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística de España), había alrededor de 1,1 millones rumanos registrados en el padrón en el territorio de este país. Los defensores de la petición argumentan que estos rumanos aportan una contribución sustancial a las comunidades a las que pertenecen en términos económicos, culturales y sociales.

Puede consultar y firmar la petición en el siguiente enlace.

https://petition.qomon.org/dubla-cetatenie-pentru-romanii-din-spania/

2
Ghidul românului în Spania: Pașii de urmat pentru a obține NIE

Ghidul românului în Spania: Pașii de urmat pentru a obține NIE

NIE temporar

Acest certificat este emis de către Poliția Națională (Cuerpo Nacional de Policía – CNP) și atestă faptul că titularul are dreptul de a efectua diverse operațiuni economice în Spania, cum ar fi: cumpărarea sau vânzarea de proprietăți, deschiderea unui cont bancar sau altele. 

Atenție: Acest NIE nu face dovada reședinţei titularului în Spania și are o valabilitate de 3 luni.

Documente necesare și cerințe pentru obținerea certificatului:

 • Carte de Identitate sau Pașaport (original și copie). În cazul în care cererea este prezentată de un reprezentant, trebuie furnizată copia legalizată a documentului de împuternicire.
 • Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012) – Formular prin care se plătește taxa asociată emiterii certificatului. Dacă formulați cererea la Consulat, formularul și taxa se vor completa și plăti la ghișeul instituției. Dacă formulați cererea pe teritoriul Spaniei, la Comisariatele Poliției Naționale, formularul va trebui completat în prealabil și prezentat oricărei instituții bancare pentru plata taxei corespunzătoare (în momentul depunerii dosarului, este necesar să prezentați chitanța). 
 • Cerere tip, formularul EX-15 

Solicitarea poate fi făcută: 

Din străinătate – personal sau printr-un reprezentant acreditat corespunzător de la Oficiile Consulare ale Regatului Spaniei, prezența fizică a solicitantului sau a reprezentantului acestuia fiind obligatorie. Formularul și taxa se vor completa și plăti la ghiseul instituției.

Harta Oficiilor Consulare o găsiți aici: Páginas – Embajadas y consulados (exteriores.gob.es)

De pe teritoriul spaniol – cu programare prealabilă, prin intermediul Comisariatelor Poliției Naționale din Spania (Cuerpo Nacional de Policía – CNP)

Programarea poate fi facută prin intermediul următorului link: https://sede.administracionespublicas.gob.es/ 

​​Atenție: Cetăţenii Uniunii Europene, odată stabiliţi în Spania, trebuie să se înregistreze la Registrul Central al Cetăţenilor Străini (NIE – permanent).

Pași de urmat pentru a obține NIE – temporar: 

Programare (Cita previa de Extranjería): 

PAS 1: Accesați pagina Sediului electronic al Administrațiilor Publice (Sede electrónica Administraciones Públicas) https://sede.administracionespublicas.gob.es/ ,  selectați opțiunea PROCEDIMENTOS/Extranjería și mergeți la  Cita Previa de Extranjería.

PAS 2: În partea de jos a paginii, apăsați pe butonul „Acceder al procedimiento”. 

PAS 3: Selectați provincia în care doriți să solicitați programarea.

PAS 4: Citiți cu atenție toate informațiile prezentate, iar în partea de jos a paginii, la căsuța „TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICÍA”, alegeți opțiunea „POLICÍA-ASIGNACIÓN DE N.I.E.”.

PAS 5: Citiți cu atenție informațiile prezentate și apăsați pe butonul „Entrar”.

PAS 6: Conform cerințelor, completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul ACCEPTAR”.

PAS 7: Apăsați pe butonul Solicitar Cita”.

Important: Este posibil să primiți un mesaj în care se comunică faptul că nu există programări disponibile. Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să reluați procesul mai târziu. 

PAS 8: Selectați oficiul unde doriți programarea și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 9: Completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 10: Selectați una dintre programările disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

Important: Pentru a completa acest pas, aveți la dispoziție doar 5 minute. Dacă nu selectați la timp una dintre programările disponibile, sistemul se va reseta și va trebui să reluați tot procesul. 

PAS 11: Veți primi un mesaj pe telefonul mobil cu un cod de verificare pe care va trebui să îl utilizați pentru a completa căsuța „VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DA CITA”. 

Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012):

PAS 1: Accesați pagina  https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/  și apăsați pe butonul „Rellenar formulario y descargar” 

PAS 2: Completați câmpurile disponibile cu datele cerute și selectați opțiunea „.Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado.” – opțiunea se află în partea de mijloc a paginii.  

PAS 3: În partea de jos a paginii, completați câmpurile disponibile și efectuați plata taxei corespunzătoare (plata se poate realiza la orice sucursală bancară de pe teritoriul Spaniei sau prin intermediul unui transfer bancar). 

PAS 4: După ce ați ales forma de plată, apăsați butonul „Descargar impreso rellenado”. 

PAS 5: Imprimați formularul și, dacă ați ales forma de plată „en efectivo”, prezentați-vă la sucursala bancară cea mai apropiată pentru a realiza plata taxei corespunzătoare. În momentul depunerii dosarului, este necesară prezentarea chitanței pentru a face dovada plății taxei corespunzătoare. 

Formular EX-15 Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados.

Acest formular poate fi solicitat și completat la ghișeul instituției la care ați făcut programarea sau on-line urmând pașii de mai jos: 

PAS 1: Accesați link-ul următor:  EX15 (policia.gob.es)

PAS 2: Imprimați și completați formularul cu datele solicitate.


NIE permanent

Certificatul de Înregistrare al Cetățenilor Uniunii Europene, numit popular și certificatul verde sau cartea verde, este documentul care atestă domiciliul și dreptul titularului de a locui în Spania pe termen nelimitat. Acest document se poate solicita de la Comisariatele Poliției Naționale (Cuerpo Nacional de Policía – CNP) de pe teritoriul Spaniei.

Notă: Dacă v-ați mutat recent în Spania și nu îndepliniți condițiile menționate mai jos, vă sugerăm să urmați procedura de solicitare a Certificatului temporar de Înregistrare al Cetățenilor Uniunii Europene in Spania.

Cerințele pentru obținerea Certificatului de Înregistrare al Cetățenilor Uniunii Europene în Spania:

 • Carte de Identitate sau Pașaport (copie și original). Dacă sunt expirate, copie xerox și dovada cererii de reînnoire a documentelor.
 • Certificatul de Înregistrare a Domiciliului (Volante/Certificado de Empadronamiento) emis de primăria unde locuiți, eliberat cu maxim 30 de zile înaintea programării.
 • Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012) – Formular prin intermediul căruia se plătește taxa asociată emiterii certificatului (în momentul depunerii dosarului, este necesar să prezentați chitanța).
 • Cerere tip, formularul EX-18
 • Dovadă mijloace de întreținere:
 • Pentru salariați: contract de muncă sau certificat de vida laboral (emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii). 
 • Pentru autónomos: certificatul de înregistrare în registrul lucrătorilor autonomi.
 • Dacă sunteți pensionar(ă) sau angajat(ă) în România sau în alt stat membru al UE, cereți Casei de Asigurări de Sănătate a statului respectiv să vă înmâneze formularul european S1, cu o valabilitate de cel puțin 1 an.  
 • Dacă partenerul/partenera, recunoscut(ă) printr-un document cu efecte juridice (căsătorie, contract social, pareja de hecho„) este angajat(ă), pensionar(ă) sau autónomo în Spania, prezentați documentul care atestă situația acestuia/acesteia în Sistemul de Asigurări de Sănătate al Spaniei, însoțit de documentul care atestă legătura dintre dumneavoastră (certificat de căsătorie, contract social, certificat de „pareja de hecho„).
 • Dacă nu dispuneți de surse de venit, este necesar un extras bancar prin care să demonstrați deținerea unei sume de bani care să fie superioară ajutorului de șomaj stabilit pentru anul în curs.
 • Dacă nu îndepliniți nici una din condițiile de mai sus, va trebui să întocmiți o asigurare de sănătate privată pe o perioada de cel puțin 1 an. Asigurarea trebuie să fie completă și fără coplată (când solicitați asigurarea medicală, menționați că este pentru NIE).
Atenție: Vă recomandăm să nu începeți procesul de obținere a NIE până când nu dispuneți de toate documentele necesare, deoarece cererea dumneavoastră va fi respinsă. Dacă vă prezentați cu documente emise în România, acestea vor trebui traduse în limba spaniolă, cu excepția Cărții de Identitate și a Pașaportului, de către un traducător autorizat.

Pași de urmat pentru a obține NIE – permanent:

Programare – (Cita previa de Extranjería): 

PAS 1: Accesați pagina Sediului electronic al Administrațiilor Publice (Sede electrónica Administraciones Públicas) https://sede.administracionespublicas.gob.es/ ,  selectați opțiunea PROCEDIMENTOS/Extranjería și mergeți la  Cita Previa de Extranjería

PAS 2: În partea de jos a paginii, apăsați pe butonul „Acceder al procedimiento”. 

PAS 3: Selectați provincia în care doriți să solicitați programarea.

PAS 4: Citiți cu atenție toate informațiile prezentate, iar în partea de jos a paginii, la căsuța „TRÁMITES CUERPO NACIONAL DE POLICÍA”, alegeți opțiunea „POLICÍA-CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA U.E.”.

PAS 5:  Citiți cu atenție informațiile prezentate și apăsați pe butonul „Entrar”.

PAS 6: Conform cerințelor, completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul ACCEPTAR”.

PAS 7: Apăsați pe butonul Solicitar Cita”.

Important: Este posibil să primiți un mesaj în care vi se va comunică faptul că nu există programări disponibile. Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să reluați procesul mai târziu. 

PAS 8: Selectați oficiul unde doriți programarea și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 9: Completați câmpurile disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

PAS 10: Selectați una dintre programările disponibile și apăsați pe butonul „Siguiente”.

Important: Pentru a completa acest pas, aveți la dispoziție doar 5 minute. Dacă nu selectați la timp una dintre programările disponibile, sistemul se va reseta și va trebui să reluați tot procesul. 

PAS 11: Veți primi un mesaj pe telefonul mobil cu un cod de verificare pe care va trebui să îl utilizați pentru a completa căsuța „VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DA CITA”. 

Formular 790 cod 012 (Tasa modelo 790 Código 012):

PAS 1: Accesați următorul link Tasa790_012 (policia.gob.es  și selectati optiunea „Rellenar formulario y descargar” 

PAS 2: Completați câmpurile disponibile cu datele cerute și selectați opțiunea „Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión.” – (opțiunea se află în partea de mijloc a paginii).  

PAS 3: În partea de jos a paginii, completați câmpurile disponibile și efectuați plata taxei corespunzătoare (plata se poate face la orice sucursală bancară sau prin intermediul unui transfer bancar). 

PAS 4: După ce ați ales forma de plată, apăsați butonul „Descargar impreso rellenado”. 

PAS 5: Imprimați formularul și, dacă ați ales forma de plată în efectiv, prezentați-l la sucursala bancară cea mai apropiată pentru a realiza plata taxei corespunzătoare. În momentul depunerii dosarului, este necesară prezentarea chitanței pentru a face dovada plății taxei aferente.

Formular EX-18 – (Solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros – Residencia ciudadano de la UE.):

Acest formular poate fi solicitat și completat la ghiseul comisariatului de poliție la care ați făcut programarea sau on-line urmând pașii de mai jos: 

PAS 1: Accesați link-ul urmator: Extranjería – Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea – Sede Electrónica de la Policía Nacional (policia.gob.es)

PAS 2: Mergeți la Modelos de formularios și selectați modelul de formular EX 18.

PAS 3: Imprimați și completați formularul cu datele solicitate.


Notă:

Informațiile furnizate în acest articol au un caracter general și nu sunt concepute pentru a aborda situații particulare. Aceste informații nu reprezintă poziția oficială a USR Diaspora. Pentru a vă asigura că dispuneți de informațiile corecte și actualizate, vă recomandăm să consultați sursele oficiale relevante. Vă aducem la cunoștință că USR Diaspora nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale modificări procedurale ulterioare publicării acestui articol.

Surse utilizate: 

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_certificado_noresidente.php#

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_certificadoregistro_ciudadanoue.php

https://www.interior.gob.es/opencms/eu/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/residencia-de-caracter-permanente/

https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es/certificado-de-registro-de-ciudadano-de-la-union

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja104/index.html

4
Primul deputat român în sudul Spaniei: „Locul unui politican este în teren, alături de cetățeni”

Primul deputat român în sudul Spaniei: „Locul unui politican este în teren, alături de cetățeni”

În perioada 13-15 mai, Iulian Lorincz, deputat USR de Diaspora, a vizitat comunitățile de români din Almería, Roquetas de Mar, El Ejido și Motril. A fost prima vizită a unui deputat român în sudul Spaniei, făcută cu scopul de a-i asculta pe conaționalii din acele zone, departe de perioada alegerilor.

Alături de acesta au fost membri ai filialei USR Spania și Portugalia: Cătălin Bochileanu (președintele filialei), Rodica Dobricean (vicepreședintă) și Daniel Cociorvan.

Iulian Lorincz: „Cum am spus în urmă cu câteva luni, când am vizitat muncitorii români sezonieri din Gran Canaria, am de gând să fiu mereu prezent în mijlocul comunităților de români, pentru a le asculta poveștile și doleanțele. Locul unui politician este în teren, alături de cetățeni.

Am vizitat muncitorii români din serele din el Ejido. În mijlocul „mării de plastic”, condițiile de muncă sunt variabile, însă niciodată ușoare. Este important ca oamenii să-și cunoască drepturile, iar statul român să fie cât mai eficient în a oferi sprijin în acest sens.”

„Mar de plástico” este o aglomerare de sere care formează pe harta Andaluciei, regiunea sudică a Spaniei, o construcție mai ușor de identificat din spațiu decât Marele Zid Chinezesc. Mii de români lucrează în aceste sere și în depozitele din împrejurimi, uneori în condiții extreme.

Cătălin Bochileanu: „Acești oameni nu au pierdut legătura cu România – mulți își doresc cetățenie spaniolă, însă nu sunt dispuși să renunțe la cea română. Ei își pot recăpăta interesul pentru politică dacă le arătăm că politica se poate face pentru cetățeni.”

Iulian Lorincz: „Le mulțumesc părintelui Ion Drăghicescu și părintelui Daniel Podar Rus pentru deschidere și pentru dialogul constructiv privind modul de a ajuta comunitatea de români din Diaspora.

Voi reveni în aceste zone pentru a discuta cu cât mai mulți români și a le prezenta celor cu care am vorbit deja situația acțiunilor pe care le-am demarat legat de problemele lor.”

1