Au mai rămas:

  Pasul 1: Înregistrează-te pe site-ul www.votstrainatate.ro pentru a vota prin corespondență și accesează link-ul de confirmare primit pe e-mail;

  Pasul 2: Poșta Română îți va trimite plicurile cu buletinele de vot pentru cele două tururi;

  Pasul 3: După ce primești plicul, votează și sigilează buletinul de vot conform instrucțiunilor primite;

  Pasul 4: Plicul cu opțiunea de vot:

  a) Îl trimiți în țară sau

  b) Îl trimiți/depui personal la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular (suportând costurile).

  Ordinul nr. 1627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

  Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, luând în considerare art. 8 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și art. 83 alin. (2) și (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

  Art. 1.

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, se stabilesc documentele care atestă reședința în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 2.

  Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 25 martie 2016, cu completările ulterioare.

  Art. 3.

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

  București, 26 august 2019.

  Nr. 1.627.

  Ministrul afacerilor externe,
  Ramona-Nicole Mănescu

  ANEXĂ:

  Lista documentelor care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

  NOTE:

  1. Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

  2. Documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

  3. Lista avizată de serviciul personal al Ministerului Apărării Naționale/Ministerului Afacerilor Interne care să ateste calitatea de militar în misiune reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

  4. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical, de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

  5. Pentru cetățenii români cu reședința pe teritoriile altor entități nerecunoscute ca state, documentele deținute pe plan local reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

  6. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.

  Lista documentelor care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

  1. Viză de lungă ședere
  2. Pașaport de serviciu însoțit de NATO Travel Order (individual sau colectiv)
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Document care atestă domiciliul
  2. Permis de ședere pentru străini
  1. Carte de reședință
  2. Permis de ședere
  1. Titlu de sejur eliberat străinilor
  2. Permis de conducere
  1. Permis de ședere permanentă
  2. Permis de ședere temporară
  3. Viză de muncă aplicată în pașaport
  4. Carte de rezidență pentru cetățeni străini
  1. Carte de reședință
  2. Permis de ședere
  1. Titlu de sejur eliberat străinilor
  2. Permis de conducere
  1. Permis de ședere permanentă
  2. Permis de ședere temporară
  3. Viză de muncă aplicată în pașaport
  4. Carte de rezidență pentru cetățeni străini
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Permis de rezident
  2. Adeverință care să ateste adresa
  1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie: română și argentiniană)
  2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
  3. Adeverință privind rezidența temporară
  1. Permis de rezidență temporară
  2. Document de călătorie pentru străini
  3. Permis de ședere permanentă
  1. Viză de rezidență temporară
  2. Viză de rezidență permanentă
  3. Permis de conducere
  4. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestatigung der Meldung sau Meldezettel)
  2. Adeverință de înregistrare pentru cetățenii SEE și ai Confederației Elvețiene (Anmeldebescheinigung fur EWR Burgern-innen und Schweizer Burger-innen)
  3. Certificat privind libera circulație în UE (EU Freizugigkeitsbestatigung)
  4. Titlu de ședere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel)
  5. Document de identitate cu fotografie pentru cetățenii comunitari (EU – Lichtbildausweis)
  6. Adeverință de lungă ședere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)
  1. Permis de rezidență temporară
  2. Permis de rezidență permanentă
  1. Permis de ședere permanentă
  2. Permis de ședere temporară (annual permit)
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Permis de ședere
  1. Permis de ședere temporară, tip E
  2. Permis de ședere permanentă, tip E+
  3. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară
  4. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă
  5. Carte de identitate pentru străini
  6. Certificat de înregistrare în registrul străinilor
  7. Certificat de înregistrare
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  1. Colant privind reședința aplicat în pașaport
  2. Card pentru rezidenți străini
  3. Decizie de acordare a rezidenței
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Carte de domiciliu
  3. Document de rezidență temporar
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Carte de identitate violet pentru rezidenții care au depășit vârsta de 12 ani
  3. Carte de identitate verde pentru persoanele care stau mai mult de 3 luni în Brunei Darussalem
  1. Certificat/Permis de ședere continuă pentru cetățenii UE – cu valabilitate de până la 5 ani
  2. Certificat/Permis de ședere permanentă pentru cetățenii UE – cu valabilitate de 10 ani
  3. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE – cu valabilitate de până la 5 ani
  4. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE – cu valabilitate de 10 ani
  5. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere continuă) – cu valabilitate de la 5 ani
  6. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere permanentă) – cu valabilitate de 10 ani
  7. Permis de ședere pentru persoana cu ședere continuă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC – cu valabilitate de până la 5 ani
  8. Permis de ședere pentru persoana cu ședere permanentă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC – cu valabilitate de până la 5 ani
  9. Card de ședere temporară/permanentă pentru cetățean străin
  10. Card de ședere pentru cetățean străin, care beneficiază de statutul de azilant
  11. Card de ședere pentru cetățean străin cu statut umanitar (persoană care beneficiază de protecție subsidiară)
  12. Card de ședere pentru refugiat
  13. Adeverință eliberată, la cerere, de autoritățile bulgare locale (document prin care se menționează domiciliul sau reședința)
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Viză aplicată în pașaport
  1. Permis de ședere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Titlu de călătorie
  2. Titlu de călătorie pentru refugiațiâ
  3. Certificat de identitate
  4. Card de rezident permanent
  5. Fișă privind dreptul de ședere IMM 1000
  6. Permis de ședere temporară
  7. Permis de muncă
  8. Permis de studii
  9. Permis pentru refugiați
  10. Permis de conducere
  1. Permis de ședere permanentă
  1. Conform pct. 1 și 2 din notă
  1. Permis de rezidență temporară
  2. Permis de rezidență permanentă
  3. Colant aplicat în pașaport privind permisiunea de ședere temporară/permanentă
  4. Adeverință privind reședința
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere permanentă
  1. Permis de ședere
  2. Dovadă de stabilire a reședinței eliberată de secțiile de poliție:
   a) tipizatul model 2008;
   b) tipizatul model 2009;
   c) dovadă de stabilire a reședinței temporare;
   d) dovadă de stabilire a reședinței temporare pentru vizitatori
  3. Permis de ședere permanentă eliberat de Hong Kong și Macao
  1. Certificat de înregistrare
  2. Permis de ședere temporară
  3. Carte de identitate pentru străin
  4. Permis de ședere „RTCN” sub forma unei vize/ștampile aplicate în pașaport
  1. Certificat de rezidență
  2. Permis de ședere temporară
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Viză de ședere
  2. Atestat de rezidență
  1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Conform pct. 1 și 2 din notă
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere temporară
  1. Pașaportul croat
  2. Cartea de identitate croată
  3. Certificatul de cetățenie croată
  4. Cardul de rezidență
  5. Adeverință de înregistrare a șederii temporare în Republica Croația
  1. Carte de identitate pentru străini (completată olograf)
  1. Permis de ședere/rezidență
  2. Dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe
  3. Certificat de înregistrare
  4. Permis de conducere
  5. Card de sănătate
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Carte de identitate pentru străini
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Viza de ședere emisă de autoritățile egipteneâ
  2. Reședința pe teritoriul egiptean, care se aplică pentru o perioadă mai mare de 3 luni
  3. Pentru persoanele cu dublă cetățenie este valabil pașaportul românesc pe care se află ștampila de intrare pe teritoriul egiptean, în paralel cu prezentarea documentului de identitate egiptean.
  1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale
  2. Conform pct. 1 și 2 din notă
  1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: pașaportul; cartea de identitate
  2. Pentru străini: – permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
   – adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; – cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
  1. Viză de reședință
  2. Permis de rezidență
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Card de identitate pentru cetățenii UE
  1. Permis de ședere temporară
  1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  3. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
  1. Certificat de înregistrare pentru străini
  2. Permis de muncă pentru străini
  3. Viză de reședință
  1. Permis de rezidență
  2. Card de rezidență
  3. Permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport
  4. Atestat de reședință eliberat de evidența populației
  5. Atestat de reședință eliberat de poliție
  6. Permis de conducere
  7. Cartea de identitate emisă de autoritățile finlandeze pentru cetățenii din țările UE, cu valabilitate de 5 ani, fără drept utilizare ca document de călătorie
  1. Titlu de sejur (modelul electronic și carte de rezident)
  2. Recipisă temporară care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut
  3. Adeverință, certificat și atestat prin care primarul/funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franța
  4. Certificat sau adeverință de școlarizare
  5. Atestat care conține numărul național de asigurare medicală
  6. Ultimul aviz de impozitare
  7. Dovadă a calității de șomer (cu valabilitate de un an)
  8. Permis de conducere
  9. Card de asigurare medicală
  10. Atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez
  11. Declarație de domiciliu dată pe propria răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă
  12. Adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul acesteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal
  13. Cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane cu handicap, găzduite de autoritățile franceze
  14. Extrase de cont bancar cu intrări/ieșiri de fonduri recente
  15. State salarizare
  16. Factură electricitate
  17. Factură de internet și telefon fix
  18. Asigurări domiciliu

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  1. Adeverință privind domiciliul permanent/reședința
  2. Adeverință privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE
  3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care dețin și cetățenia germană)
  4. Permis de ședere pe durată determinată
  5. Permis de ședere
  6. Permisiune de stabilire permanentă
  7. Permisiune de ședere permanentă UE
  1. Permis electronic de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă
  1. Adeverință de înregistrare
  2. Adeverință privind domiciliul
  3. Adeverință de înregistrare ca membru de familie al unui cetățean european
  4. Carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean european
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  1. Viză de ședere temporară
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Viză aplicată în pașaport
  2. Permis de ședere
  1. Permis de ședere

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale

  Conform pct. 1 și 2 din notă

  1. Permis de ședere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. PIO Card
  2. Certificat de înregistrare
  3. Viză aplicată în pașaport
  1. Permis de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă
  1. Permis de conducere
  2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Permis de ședere
  2. Permis de muncă
  3. Pașaportul și cartea de identitate eliberate de autoritățile iordaniene pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-iordaniană
  1. Document care atestă dreptul de ședere
  2. Document care atestă domiciliul
  1. Viza de muncă
  2. Viza de rezidență
  1. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie
  2. Certificat de naturalizare
  3. Documente eliberate de autoritățile irlandeze prin care se atestă încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor (formularele P45 și P60)
  4. Documente care conțin numărul de înregistrare socială – Personal Public Service Number – PPS Card sau adeverința care conține numărul de înregistrare socială – PPSN
  5. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale – PRTB (Private Residential Tenancies Board)
  6. Contract de proprietate a unui imobil rezidențial
  7. Permis de conducere irlandez
  8. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Irlanda
  9. Facturi de plată utilități în Irlanda
  10. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie
  1. Permis de ședere
  2. Certificat de rezidență
  3. Permis de conducere
  4. Extras de cont curent din Islanda
  5. Document emis de autoritățile locale islandeze care conține numărul de înregistrare la Registrul național din Islanda
  1. Carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetățenia
  2. Carte de identitate emisă pentru cetățenii străini rezidenți
  3. Viză de reședință sau de muncă
  1. Carte de identitate pentru cetățenii străini
  2. Atestat de ședere/de înscriere în registrul populației
  3. Certificat de rezidență emis de primăria locală
  4. Certificat privind componența familiei – dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor
  5. Certificat cumulativ privind reședința și alte drepturi
  6. Permis de ședere
  7. Carte de identitate pentru membrii corpului diplomatic și NATO ID CARD
  8. Cărțile de identitate electronice
  1. Permis de conducere
  2. Permis de muncă
  3. Carte de identitate (Elector Registration Identification Card)
  4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Card de rezidență
  2. Certificat de rezidență
  3. Certificat de atestare a rezidenței
  4. Viză aplicată în pașaport
  1. Permis de ședere
  2. Certificat de rezidență eliberat de primăria locală
  3. Carte de migrațiune
  4. Atestat de înscriere în registrul de populație
  5. Permis de muncă
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Viză de reședință aplicată în pașaport
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Viză de reședință aplicată în pașaport
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Permis de conducere și permis de conducere temporar
  2. Viza tip I-B3_P-B3_LA-B2
  3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Permis de ședere de tip card
  2. Permis de ședere electronic de tip card
  3. Permis de ședere permanentă
  4. Permis de ședere de scurtă durată
  1. Permis de ședere
  2. Extras individual de stare civilă cu datele personale
  3. Permisul de muncă
  4. Dovada de rezidență eliberată de primării
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni
  2. Viză de reședință
  3. Adeverință de reședință
  1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate:
   a) pașaportul;
   b) cartea de identitate.
  2. Pentru străini:
   a) permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C);
   b) adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință;
   c) cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.
  1. Permis de ședere de tip card
  2. Permis de ședere electronic de tip card
  3. Permis de ședere permanentă
  4. Permis de ședere de scurtă durată A
  5. creditare eliberată de Ministerul Afacerilor Externe lituanian sub formă de card pentru personalul diplomatic și tehnico-adminsitrativ al misiunii diplomatice și pentru angajații din Institutul European de Egalitate de Gen (Vilnius)
  1. Certificat de înregistrare pentru rezidență sub 5 ani (eliberat de către municipalitatea locului de reședință – primării/comune)
  2. Permis de ședere permanentă pentru rezidențe mai mari de 5 ani (eliberat de către Direcția imigrări/Ministerul Afacerilor Externe local)
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere temporară sub forma unui card
  3. Permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicate în pașaport
  4. Permis de ședere permanentă sub forma unui card
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere
  3. Viză de lungă ședere
  4. Viză de reședință
  5. Colant aplicat în pașaport care atestă reședința temporară
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Certificat de rezidență
  1. Carte de reședință permanentă pentru cetățenii UE
  2. Carte de reședință temporară pentru cetățenii UE
  1. Colant/Ștampilă aplicat(ă) în pașaport care atestă reședința
  2. Colant/Vinietă aplicat(ă) în pașaport privind dreptul de ședere
  3. Certificat de înregistrare
  4. Autorizație de muncă
  5. Document care atestă reședința permanentă
  6. Document care atestă înregistrarea la autoritățile locale privind confirmarea și stabilirea taxelor locale, respectiv adeverința de plată a impozitelor la autoritățile centrale sau locale
  7. Permis de conducere
  8. Document care conține numărul național de asigurare
  9. Document care conține numărul de asigurare medicală
  10. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale
  11. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  12. Facturi de plată utilități în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  1. Permis de ședere/carte de rezidență
  2. Carte națională de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie – română și marocană)
  3. Carte de înregistrare (carte d’immatriculation)
  4. Recipisă de depunere a cererii de obținere/reînnoire a cărții de înregistrare (echivalentul certificatului de înregistrare)
  1. Carte de rezidență
  2. Carte/Titlu de sejur
  3. Carte de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie – română și mauritaneză)
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Atestat de reședință temporară
  2. Atestat de reședință permanentă
  3. Document unic de migrare
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Permis de ședere
  2. Autorizație de muncă
  3. Viză de muncă
  1. Permis de ședere temporară
  1. Titlu de sejur
  2. Permis de conducere
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Permisul de ședere temporară
  2. Permisul de ședere temporară și muncă
  3. Permisul de ședere permanentă
  4. Cartea de identitate pentru străini (pentru șederea permanentă)
  1. Permis de conducere
  2. Viză – un an
  3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Permis de ședere
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest)
  2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE (Registreringsbevis for E∅-borgere)
  3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE (Varig Oppholdsbevis for E∅-borgere)
  4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse)
  5. Permis de conducere norvegian (FΦrerkort), cu mențiunea că documentul atestă reședința în Norvegia numai dacă titularul deține un pașaport românesc valabil cu menționarea domiciliului în străinătate și nu poate prezenta documentele menționate la punctele de la 1 la 4 sau pașaport norvegian valid, emis pe numele său.
  1. Viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport
  2. Permis de conducere
  3. Card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei
  4. Notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite
  5. Contract de închiriere a locuinței
  6. Factură de plată a utilităților
  7. Extract bancar care să includă și adresa persoanei
  8. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
  1. Permis de ședere (Verblijfstitel sau Verblifskaart)
  2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden – Ministerie van Buitenlandse Zaken)
  3. Extras internațional al înregistrării persoanelor în registrul populației eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population)
  4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie și obținere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) (documentele conțin și specificarea adresei de reședință, woonadres, adresgegevens, verblijfplaats)
  5. Pașaport sau carte de identitate olandeze, numai împreună cu documentul românesc valabil solicitat pentru exercitarea votului
  6. Permis de conducere valabil, eliberat de autoritățile olandeze (Rijbewijs)
  7. Poliță de asigurare de sănătate, națională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering)
  8. Card de student, eliberat de universități din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card)
  9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart)
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni
  1. Card pentru persoane de origine pakistaneză
  1. Permis de rezidență permanentă
  2. Viză de lucru cu multiple intrări
  1. Carte de identitate pentru străini
  1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie)
  2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)
  3. Adeverință privind rezidența temporară
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Carnet de străin
  1. Adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE
  2. Document care confirmă dreptul de ședere definitivă
  1. Permis de reședință permanentă
  2. Titlu de reședință
  3. Certificat de cetățean european
  4. Cetățenii români cu dublă cetățenie pot prezenta documentele de identitate eliberate de autoritățile locale (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.) pentru a face dovada rezidenței pe teritoriul Republicii Portugheze.
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Colant privind reședința
  1. Card de înregistrare pentru străini
  2. Certificat de înregistrare pentru străini
  3. Viză care atestă șederea legală
  1. Permis de ședere pentru cetățenii străini
  2. Permis de reședință temporară pentru cetățenii străini
  3. Ștampilă aplicată în pașaport cu menționarea adresei de domiciliu și/sau a termenului de ședere
  4. Viză de lungă ședere
  5. Talon separat de viză de lungă ședere
  1. Viză aplicată în pașaport
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de reședință
  3. Permis de ședere
  4. Permis de ședere special
  5. Carte verde
  6. Permis de muncă
  7. Certificat de înscriere sau de rezidență
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză
  3. Viză de ședere temporară aplicată în pașaport
  4. Adeverință care atestă adresa de domiciliu
  5. Permis de ședere kosovar
  1. Permis de ședere
  2. Viză de lungă ședere
  3. Autorizație de ședere
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (National Registration Identity Card, NRIC)
  2. Permis de angajat „Employment Pass”
  3. Permis pentru antreprenori „Entre Pass”
  4. Permis de angajat personalizat „Personalised Employment Pass”
  5. Permis de muncă tip „S Pass”
  6. Permis de muncă pentru lucrători străini „Work Permit for Foreign Worker”
  7. Permis de muncă pentru lucrători domestici „Work permit for foreign domestic worker”
  8. Permis de muncă pentru persoane care lucrează în localuri de divertisment „Work permit for performing artists”
  9. Permis de angajat pentru stagiar „Training Employment Pass”
  10. Permis de muncă tip „Work Holiday Pass”
  11. Permis de muncă pentru stagiar „Training work permit”
  12. Permis de muncă tip „Miscellaneous work pass”
  13. Permis pentru studenți „Student Pass”
  14. Permis de aparținător „Dependant’s pass”
  15. Permis de vizită pe termen lung „Long term visit pass”
  16. Permis diplomatic „Diplomatic Pass”
  1. Document de reședință
  2. Permis de ședere
  3. Viză de reședință aplicată în pașaport
  4. Permis de muncă
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Permis de reședință permanentă
  3. Adeverință de domiciliu
  1. Permis de ședere sub formă de carnet
  2. Permis de ședere permanentă sub formă de card
  3. Permis de ședere temporară sub formă de card
  4. Permis de ședere sub formă de viză
  5. Certificat de înregistrare a cetățeanului UE
  6. Adeverință de domiciliu
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Certificat de înregistrare ca cetățean comunitar
  2. Adeverință de înregistrare în Registrul municipal
  3. Permis de conducere
  4. Card de sănătate
  5. Carnet de elev/student
  6. Documente care conțin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv:

  a) carte de muncă,

  b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă,

  c) certificat de înscriere la asigurările sociale.

  1. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
  1. Permis de reședință permanentă
  2. Permis de muncă
  3. Viză aplicată în pașaport
  4. Formular I-797 sau I-797A
  5. Permis de conducere
  6. ID-card
  1. Permis de ședere
  2. Permis pentru străinii de origine sudaneză
  3. Viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport
  1. Orice act emis de Agenția de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul este înregistrat ca rezident în Suedia, respectiv deține un număr personal suedez
  2. Permis de conducere emis de autoritățile suedeze (deținerea unui permis de conducere emis de autoritățile statului de reședință pentru toate cazurile în care se recomandă folosirea permisului de conducere)
  3. Adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de Taxe
  4. Document emis de universitatea la care studiază – pentru studenții care nu sunt înregistrați ca rezidenți și se află la studii pentru o perioadă mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 12 luni
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Pașaport special eliberat cetățenilor străini
  2. Permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport
  3. Permis de muncă
  4. Permis de conducere
  1. Permis de ședere permanentă
  2. Viză de lucru
  1. Permis de rezidență
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Certificat de înregistrare a șederii
  1. Permis de ședere
  2. Viză aplicată în pașaport
  1. Permis de ședere
  2. Permis de muncă
  1. Adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere
  2. Permis de ședere
  3. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Permis de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă
  3. Viză de lungă ședere
  1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Card de domiciliu
  2. Card de înregistrare pentru cetățenii SEE
  3. Permis de ședere permanentă
  4. Permis de ședere
  5. Adeverință de stabilire a domiciliului
  6. Carte de identitate
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Carte de identitate provizorie
  1. Drept de ședere permanentă sub formă de viză aplicată în pașaport
  2. Drept de ședere temporară sub formă de viză aplicată în pașaport însoțit de un document care atestă adresa la care este înregistrată persoana
  1.  Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  1. Carte de identitate pentru străini
  2. Viză de lungă ședere
  3. Dovadă privind domiciliul sau înregistrarea în Registrul unic de informare fiscală (RIF)
  1. Permis de ședere temporară
  2. Permis de ședere permanentă
  3. Viză aplicată în pașaport
  1. Viză aplicată în pașaport
  1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini
  2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local
  3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize
  4. Permis de rezidență permanentă
  1. Permis de rezidență
  2. Viză aplicată în pașaport
  3. Permis de ședere temporară
  4. Permis de ședere permanentă
  5. Permis de muncă temporar